Cyberus Labs nawiązuje współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Cyberus Labs nawiązuje współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Cyberus Labs CEO – Pan George Slawek oraz Prezes Zarządu ARP – Pan Marcin Chludziński podpisali list intencyjny o współpracy pomiędzy Cyberus Labs i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
List jest pierwszym krokiem do podjęcia szerszej współpracy merytorycznej między partnerami.

Cyberus Labs zostało zaproszone również do udziału w platformie ARP:  Open Innovation – Platforma Transferu Technologii, oferując swoje rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.