Konferencja CYBERSEC 2016

Konferencja CYBERSEC 2016

Wrzesień 2016 był dla naszego zespołu bardzo intensywnym czasem. Zakwalifikowanie do programu CYBERSECHUB, a dokładnie CYBERSEC ACCELERATOR oraz udział w  jednym z największych wydarzeń związanych z cyberbezpieczeństwem w Europie – konferencji CYBERSEC 2016 to najważniejsze wydarzenia mijającego miesiąca. Dzięki uczestnictwu w programie mieliśmy możliwość zaprezentowania naszej innowacyjnej technologii CYBERUS KEY na stoisku targowym podczas konferencji. Była to jednocześnie oficjalna premiera naszego bezhasłowego systemu logowania.

Mieliśmy okazje zaprezentować jego funkcjonowanie wielu przedstawicielom firm, instytucji oraz inwestorom z całego świata. Wszystkie recenzje były niezwykle pozytywne. Doceniono przede wszystkim bezpieczeństwo systemu, jego innowacyjność, przyjazność dla użytkownika i ogromny potencjał dla wielu branż – zwłaszcza fintech, e-commerce ale także dla służby zdrowia. Prezentacje te zaowocowały też podjęciem rozmów biznesowych dotyczących wykorzystania i wdrożenia systemu CYBERUS KEY.

Ponadto uczestniczyliśmy w merytorycznej części konferencji. Nasz CEO – George Slawek został zaproszony, jako panelista do dwóch dyskusji: „Cyberinnowacje – promowanie rozwoju i współpracy” wraz z Jadwigą Emilewicz (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju) oraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotrem Dardzińskim na temat wyzwań i modelu współpracy administracji publicznej ze startupami.

Pierwsza dyskusja poświęcona była zebraniu różnorodnych doświadczeń na temat możliwości rozwoju startupów oraz stopnia zaangażowania państwa w jego stymulację. Okazało się, że nie zawsze pomoc administracji publicznej jest konieczna, a nawet pożyteczna. Zgodnie z brytyjskim modelem najważniejsza jest możliwość współpracy, wspólnej przestrzeni oraz generowania pomysłów poprzez synergię działań. Administracja publiczna nie zawsze może i powinna ingerować w taką formę współpracy. Wszyscy zgodzili się natomiast w jednej kwestii – państwo powinno pomagać startupom poprzez uproszczenie i poszerzenie ram legislacyjnych. Szybkość z jaką zmienia się rzeczywistość pozostawia w tyle administracyjne zapisy.

Drugi panel obfitował w konkretne i pozytywne wnioski. Szczególnie ucieszyły nas deklaracje związane ze zmianami podejścia państwa do współpracy ze startupami oraz sposobu naboru wniosków do konkursów organizowanych przez NCBiR. Pojawiła się kwestia położenia nacisku na kwalifikacje oceniających i zmianę priorytetów, jeśli chodzi o same konkursy. Najważniejsza ma być merytoryczna wartość wniosków, a nie biurokracja i ocena formalna. Mamy nadzieję, że zmiany te można będzie rzeczywiście odczuć i przełożą się na łatwiejszą współpracę z administracją.

Konferencja była dla nas wydarzeniem obfitującym w intensywne spotkanie, rozmowy oraz prezentacje. Czasem niezwykle interesującym i owocnym. Wydarzenie oceniamy pozytywnie i wiemy już, że pojawimy się na następnej edycji CYBERSEC  – 2017. Do zobaczenia!